شکار لحظه های لی مین هویی (سفید دوست داشتنی)

خوب اینم یه میکس از شکار لحظه های لی مین هو با لباس سفیده است برا یه فن متینگ موتور هیوندا هست و برا سال ۲۰۱۴ دیگه اینکه همه جوره هست دیگه از عکسهای گوش و حلق و بینی و زبون تا میکروفون موتور و خنده از ته دل کلا درهم دیگه درهمه میخوای ببین میخوای نبین خخخخخخخ