حال دادن لی مین هویی

خوب اینجا چین هست از مین هو میخوان برا طرفداراش یه عکس العمل نشون بده مین هو هم یه حالی میده اساسیها اساسی
از شمال شروع میکنه همین طور جنوب و شرق و غرب و همه رو مستفیض میکنه
یعنی الان واقعا به طرفداراش حسودیم شودها حسابی.............