مفصل شانه

اول آسیب هایی که با شدت بالا وارد می شود، مثل کسانی که تصادف می کنند یا از ارتفاع پرت می شوند (آسیب های بزرگ ناشی از حوادث و سوانح آنقدر شدید است که بیمار را حتما به پزشک سوق می دهد و درمان مناسبی هم اتخاذ می شود) و نوع دیگر آسیب های جزئی است که در زندگی روزمره یا محیط کار اتفاق می افتد. نوع دوم شایع تر است و مشکلات کمتری برای بیماران فراهم می کند و اتفاقا همین موارد است که تشخیص و درمان را کمی مشکل تر و مبهم تر می کند، زیرا بیماران کمتر به آن توجه می کنند و احساس می کنند درد ناحیه چندان مهم نیست و به پزشک مراجعه نمی کنند و همین باعث می شود بیماری کهنه و درمانش دشوارتر شود. در واقع مفصل شانه، یک مفصل متحرک است و بر خلاف سایر مفاصل در جهات مختلفی حرکت می کند. تعداد زیادی از عضلات، کپسول مفصلی، تاندون ها و استخوان ها در ساخت شانه دخالت دارند. مفصل شانه اساسا ناپایدار بوده و پایداری آن به عضلات شانه متکی است که این عضلات نیز توسط تاندون ها به استخوان ها متصل می شود. بنابراین ضربات وارده یا به پایداری شانه آسیب می رساند یا به تاندون های اطراف شانه صدمه می زند. در افراد مسن یا برخی از ورزشکاران، شاید این درد های کوچک مدام وجود داشته باشد و آن را طبیعی تلقی کنند، ولی درد مداوم همیشه یک علامت هشدار است و بیمار حتما…