حرکت عجیب غریب لی مین هویی

الان این حرکتهای عجیب غریب رو از کجاش در میاره خدایی؟!؟!
نه خواهش میکنم یکی جواب بده؟!؟
این حرکت عایا درسته جلوی دوربین؟!؟
خوب لی مین هویی جان بقیه ازت توقع دارن گلم یکم خودتو جمع و جور کنی بد نیستا!!؟؟؟