لی مین هو موج سوار (پشت صحنه وارثان)

این یه کلیپه از عکسهای موج سواری مین هو جان من خودم چندتاش رو تاحالا ندیده بودم
خودمونیمها خیلی سبک بازی در آورده بوده ها؟!؟!
یه سوال اون یارو که بغل کرده زن یا مرده؟!؟
این کره ای ها رو نمیشه زن و مردشون رو تشخیص داد خدایی خخخخخخ