فازت چیه؟!؟؟ لی مین هویی؟!؟

الان دقیقا میخوام بدونم فازت چیه؟!؟
نه خداییش ببینین با این همه سر و صدا و جلال و جبروت و شکوه میاد روی سن بعد هنو دو دقیقه نگذشته یهو با همون سر و صدا و جلال و جبروت از اون سمت......
خودتون ببینید ببینم میتونید بگین فازش چیه؟!؟! والا چه توقعا دارن از آدم خخخخخ