کنسرت نشستنی اما محشر لی مین هو

عنی واقعا شما دیده بودین مین هویی اینقدر مودب و متین و باکلاس یه جا بشینه و بخونه این آهنگش رو هم نشنیده بودم و اسمش رو بازم نمیدونم و بازم اینکه اینم ژاپن بوده خخخخ فک کنم منبع امروزم ؤاپنی بوده کاش یادداشتش می کردم خخخخ
کسی میتونه ترجمه کنه زیر نویس انگلیسی داره اما من فقط کره ای می فهمم خخخ جایزه میدم هر کی بترجمه
خیلی آهگ قشنگیه حتما ببینید چون مطمئنم نه تا حالا دیدین نه شنیدین