کنسرت ویژه لی مین هو (2009)

دل که تنگ است کجا باید رفت؟
بآکه باید آمیخت؟ با که باید پیوست؟
دل که تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟
یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست:
دل که تنگ است برو خانه دوست
شانه اش جایگه گریه تو، سخنش راه گشا
بوسه اش مرهم زخم دل توست
دل که تنگ است برو خانه دوست
« خانه اش ،خانه ی توست»
تقدیم به همه دوستان
این کنسرت و آهنگ رو خیلی دوست دارم (این همون آهنگی هست که بعدا تو فستیوال نمیدونم چی چی چین با یه یارو قورباغه با هم چینی اش رو می خونن
این نسخه اصل و ابتدایی و کره ایش هست