کشت چای ترش در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان دومین استان پهناور کشور با توانمندی های فراوانی در زمینه کشاورزی، دام پروری و تجاری است که کشت چای ترش به ویژه در شهرستان های جنوبی دلگان و نیکشهر به عنوان یکی از توانمندی های این استان مستعد محسوب می شود که در این راستا کشت این محصول در دو سه دهه اخیر در این استان رونق قابل ملاحظه ای یافته است.