مسجد امیر چخماق یزد

مسجد امیر چخماق كه در تاریخ‏های یزد به نام مسجد جامع نو نیز خوانده شده است در دوره صفویه به همت امیر جلال الدین چخماق شامی حاكم یزد از امراء و سرداران و مقرب درگاه شاهرخ و زن او ستی (بی بی) فاطمه خاتون احداث شده است.مسجد امیرچخماق كه در ضلع جنوبی میدان امیرچخماق قرار دارد، در دوره ی محمدشاه قاجار خارج از حصار شهر بوده است و ساخت آن، سال ۸۳ظ هجری قمری شروع شده و در سال ۸۴۱ پایان یافته است.