تاریخ در میان دیوارهای کرمان

370
11 مهر 1394

شهر کرمان به دلیل اهمیتی که در ایران داشته در برهه هایی از زمان به عنوان پایتخت ایران مطرح بوده است. در برخی دوره ها چند پایتخت در زمان های مختلف و در دوران حکام و پادشاهان مختلف وجود داشته است.در برخی دوره ها کرمان به عنوان پایتخت ایالتی مطرح بوده و چندشهر مهم دیگر را هم در قلمرو خود داشته است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x