کرمان و آثار تاریخی مذهبی

کرمان با در بر گرفتن بیش از ۱۱ درصد از وسعت ایران یکی از پهناورترین استان های ایران بوده و آثار تاریخی و مذهبی فراوانی را در خود جای داده است...