قزوین شهر پاک

قزوین به علت دارا بودن ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغستاندر اطراف شهر و وجود بوستان ۱٬۴۰۰ هکتاری باراجین در سال ۱۳۹۲ از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان شهر پاک ایران انتخاب شد...