معرفی مناطق گردشگری برزک کاشان

برزک یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. برزک دارای بیشترین سهم گل در منطقه کاشان با دارا بودن ۷۰ در صد گل منطقه می باشد.همچنین با داشتن کارخانه های صنعتی و سنتی گلابگیری سهم قابل توجهی از گل و گلاب منطقه کاشان را دارد.
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش برزک شهرستان کاشان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۰۳۳۰ نفر بوده است [۲].