مکان دیدنی حافظیه بندرانزلی

در اوایل دوره پهلوی در مجاورت شهرداری انزلی در میان درختان سرسبز بنای سفید زیبایی برای اجرای موسیقی ساخته شد كه بدلیل شباهت با بنای آرامگاه حافظ به آن حافظیه می گویند. بنای این ساختمان زیبا سال 1311 شمسی به سفارش شهرداری انزلی در میان درختان سرسبز و زیبا و با چشم اندازی به بلوار انزلی و بندرگاه در محوطه حیاط ساختمان شهرداری توسط مهندسان آلمانی ساخته شده است . این بنا به شماره 1513 جزء آثار ملی به ثبت رسیده است و از جاذبه های گردشگری شهر ساحلی انزلی بشمار می رود. مساحت كلی این بنا 76 متر مربع است و ستونهای بلند ، دیواره كوتاه نرده ای شكل و بامی گنبدی از مشخصه های این بنا است . در دو سوی بنا پنج پلكان كوتاه قرار دارد كه شما را به داخل محوطه رهنمون می كند. در مركز بنا نیز تصویر چنگ موسیقایی با موزاییك منقوش شده است. عزیز طویلی محقق و نویسنده تاریخ انزلی نوشته است : با بررسی های انجام گرفته حافظیه شیراز كه شبیه محل ترنم موزیك انزلی ولی بزرگتر است از سال 1313 شروع و در سال 1316 ساخت آن پایان یافته است و این می رساندكه نه تنها محل ترنم موزیك را از حافظیه شیراز اقتباس نكرده اند بلكه احتمال دارد حافظیه شیراز را از روی بنای محل ترنم موزیك انزلی ساخته باشند. این بنا در گذشته بیشتر برای اجرای موسیقی به كار می رفت ولی امروز…