کمرکولی یا همان بلبل کمری

کمرکولی که به آن بلبل کمری هم گفته می شود. یک پرنده کوچک گنجشک سان است که زیستگاه آن از سیبری تا یونان ترکیه و ایران است. این پرنده که از حشرات و عنکبوت ها در تابستان و از حلزون ها و دانه های گیاهان در زمستان تغذیه می کند .همانند دارکوب کوچکی بنظر می آید که بطور شگفت انگیزی روی درختان و صخره ها بدون اینکه از دم خود به عنوان تکیه گاه استفاده کند در جهت بالا و پایین حرکت می کند است دارای سر بزرگ منقار قوی پاهای کوتاه با پنجه های بلند و بالهای نسبتا بلند و نوک تیز است. تک زی بوده و نر و ماده آن هم شکل بوده است. کمرکولی ها در دو نوع کوچک و بزرگ تنها پرندگان شگفت انگیزی هستند که عادت دارند از درخت به حالت راه رفتن پایین بیایند. دره های تنگ و سنگی کوهپایه ها و صخره های مرتفع کوهستانی زیستگاه مناسبی برای لانه سازی این پرندگان است.آشیانه اش را به طرض زیبایی با جمع آوری خاک صمغ گیاهان و بزاق خودهمانند یک قیف مخروطی شکل بر روی دیواره ها می سازد.