عمارت بادگیر باغ گلستان

نوع بنا : تاریخی قدمت : قاجاریه(1195-1299 ه ق ) ( تاریخ میلادی : 1796-1921 م ) عمارت بادگیر از بناهای دوره فتحعلی شاه است که در دوره ناصرالدین شاه دچار تغییرات و تصرفات عمده ای شد. این عمارت دارای تالار بزرگی است که ارسی ها، ستون ها، دیوارها و سقف آن با نقاشی، زرنگاری، آینه کاری، گچ بری، منبت کاری و مرمر پوشیده شده است و یکی از تالار های پر کار و زیبا و جالب به شمار می رود. در زیر این تالار حوض خانه وسیعی قرار دارد که در چهارگوشه آن، چهار بادگیر بلند با کاشی های معرق آبی، زرد و سیاه با قبه های زرین قرار گرفته و هوای حوض خانه، تالار و اتاق ها را به خوبی خنک می کند. عمارت بادگیر در زمان فتحعلی شاه در ضلع جنوبی باغ گلستان ساخته شده ولی در زمان ناصرالدین شاه توسط حاج علیخان حاجب الدوله تصرفات عمده ئی در آن انجام گرفت و بشکل امروزی درآمد وحتی این تغییرات و تصرفات در سالهای بعد نیز ادامه یافت . با مقایسه تابلوهای آبرنگ بسیار زیبائی که محمود خان ملک الشعراء در سالهای 1278 و 1281 ه.ق از این عمارت نقاشی کرده و عکسهائی که بعد ها ازآن گرفته شده است می توان چگونگی بعضی از این تغییرات را معلوم داشت . عمارت بادگیر گذشته از گوشواره های زیبا و بالاخانه ها و دهلیزها دارای تالار بزرگی است که ارسی ها و ستونها و دیواره ها و سقف آن تماما با نقاشی…