محله کلاک

کلاک از جمله محله های قدیمی شهر کرج محسوب می شود، محله کلاک دارای باغ های بزرگ و آثار تاریخی از جمله حمام قدیمی واقع در دهستان بالا کلاک (کلاک بزرگ) و حسینیه کلاک بزرگ ، مسجد علی بی ابی طالب (این مسجد در ورودی جاده چالوس قرار دارد و یکی از قدیمی ترین مسجد های کلاک محسوب می شود که جز آثار باستانی این منطقه نیز محسوب می شود. این مسجد دارای خصوصیت های خاصی است که یکی از این خصوصیت ها نداشتن ستون در مسجد است) و میدان حافظ (این میدان، میدان ورودی شهر کرج می باشد) می باشد. کلاک دروازه ورودی شهر کرج محسوب می شود، از دیگر مکان های کلاک می توان به موقوفات لیستر و پل قدیمی کلاک نیز اشاره کرد.