دژ دیدنی شیخ ماهو

دژ تاریخی شیخ مکان که در داخل تنگه "شیخ مکان" در ۸ کیلومتری شرق دره شهر قرار دارد از مکان‌های تاریخی جالب و دیدنی در شهرستان دره شهر است.دژ تاریخی شیخ مکان در داخل تنگه شیخ مکان در هشت کیلومتری شرق دره شهر و در سمت غربی تنگه، آثاری از یک دژ جالب توجه در دل کوه به چشم می‌خورد. از لحاظ مصالح و سبک معماری، نشانی از دوره ساسانی دارد.دژ چهار اتاق و تنها یک در ورودی در ضله شمالی دارد و مصالح اصلی دژ قلوه سنگ و گچ است که در مشخصات معماری بنا و مصالح به کار رفته در ان نشان می‌دهد که قلعه از آثار دوره قاجار است. در میان تنگه و در مقابل قلعه شیخ، در مسیر جریان آب رودخانه، بقایای یک آسیاب آبی بر جای مانده است که گفته می‌شود در زمان‌های گذشته قابل استفاده بوده ولی در حال حاضر تخریب شده است، این اثر به اواسط دوره اسلامی و شاید قبل از آن مربوط باشدانتهای دیواره دژ با اندودی از گچ پوشیده شده استاین دژ مستحکم از سمت غربی به دیواره کوه تکیه زده و دیواره شرقی آن با سنگ و گچ تا بالا‌تر از سطح بام قلعه بنا شده‌است. دیوار دژ دارای چند کنگره و ترکش و دژ دیده بانی می‌باشد و برای تنگه و دیواره محافظ خوبی به شمار می‌آید.ارتفاع دیوار دژ از بلند‌ترین نقطه 5. 14 متر است، دژ چهار اتاق و تنها یک در ورودی از ضلع شمالی دارد.از پشت بام دژ…