خانه رضا قلی نژاد

بنای خانه رضا قلی نژاد مربوط به دوران قاجار است و در محله سرچشمه گرگان واقع شده است كه از شرق به امامزاده نور و از جنوب شرق از طریق معبری به مجموعه تقوی و باقری مرتبط می شود. این اثر در محله سرچشمه و در ضلع جنوب غربی امام زاده نور واقع شده است. وسعت بنای تاریخی رضاقلی نژاد حدود 500 متر مربع است و دارای دو درب ورودی از معبر شرقی و جنوبی است. مجموعه فوق با دارا بودن فضاهای متعدد و قرار گیری در مرکز بافت و نزدیکی آن بامجموعه های مختلفی که سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آنها را خریدار ی نموده و به فضای اداری تبدیل کرده است بسیار حائز اهمیت است. در واقع خانه رضا قلی نژاد یکی از آثار ارزشمند واقع در بافت تاریخی گرگان است. خانه رضا قلی نژاد در طول سال های عمر خود تغییرات و آسیب های مختلفی را به چشم دیده است. این اثر شرقی غربی ساخته شده و بخشی از آن مربوط به دوران پهلوی است. قسمتی از این خانه دو طبقه و مشرف به اطراف است.