خرس سیاه آسیایی در هرمزگان

از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه آسیایی برای نخستین بار در ارتفاعات شمالی هرمزگان تصویربرداری شد. تصویربرداری از خرس سیاه با دوربین های دستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان و در شهرستان بشاگرد صورت گرفت. پیش از این تصویربرداری از خرس سیاه آسیایی با دوربین های تله ای انجام شده بود. معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت : تاکنون 15 تا 20 قلاده خرس سیاه آسیایی در ارتفاعات شهرستان بشاگرد دیده شده است. خرس سیاه آسیایی یکی از گونه های آسیب پذیر دنیاست که در فهرست اتحادیه بین المللی حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی IUCN قرار دارد و از درجه حفاظتی برخوردار است. ریاضی فر افزود : پراکندگی این گونه محدود به پاکستان و جنوب شرقی ایران ، در سه استان هرمزگان ، کرمان و سیستان و بلوچستان است. وی گفت : خشکسالیهای 14 سال هرمزگان ، کمبود آب و علوفه ، هجوم خرسهای سیاه به مزارع و ناآگاهی مردم بومی در برخورد با این گونه موجب شده تعداد زیادی از آنها شکار شوند. معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت : در بررسی های صورت گرفته رد پای حداقل چهار قلاده خرس سیاه اندازه گیری شد که نشان دهنده ظرفیت بالای شهرستان بشاگرد برای حفاظت از این گونه است. شهرستان بشاگرد منطقه ای کوهستانی در شرق هرمزگان و دارای منابع آبی فراوان…