با علی ضیاء، چند ساعت مانده به شروع ویتامین 3 سری جدید

این همه ستاره ها در جنت آباد چه می کردند؟ در روزهایی که سری جدید ویتامین 3 در پیش تولید قرار داشت و دیگر برای همه قطعی شده بود مجری آن علی ضیاء نیست، او در حال تدارک روی آنتن بردن برنامه ای پر سروصدا به نام «نبش جنت آباد» بود، البته این بار نه تنها در قالب مجری، بلکه تهیه کنندگی یک برنامه تلویزیونی را نیز برای اولین بار برعهده داشت. دوربین تی وی پلاس در یکی از شب های این برنامه به پشت صحنه آن رفت تا هم گزارشی برای هر آنچه روی آنتن تلویزیون ندیدید برایتان به تصویر بکشد، هم از حال و هوای علی ضیاء، مجری جوان تلویزیون تنها چند ساعت پیش از شروع سری جدید ویتامین 3 باخبر شود.

در کنار تمام تصاویر اختصاصی تی وی پلاس از پشت صحنه «نبش جنت آباد»، گفتگوهای ما با ستاره های تیم ملی والیبال ایران را نیز به نظاره بنشینید.