تریلر معرفی شخصیت های Arslan: The Warriors of Legend

در این تریلر منتشر شده شخصیت های بازی Arslan: The Warriors of Legend به نمایش در می آیند .