ویدیویی زیبا از بی ام و X۵ M و X۶ M

ب ام و X۵ M یک خودروی واقعاً گیج کننده است. از دید یک علاقه مند وسواسی، این مدل هر چیزی است به جز یک ب ام و اسپورت؛ یک خودروی بزرگ و سنگین و یک «شاسی بلند». از طرف دیگر، چابکی بسیار زیادی دارد و ناخوداگاه ما را به خود جذب می کند