کانگورو ها

کانگورو جانوری از راسته کیسه‌داران علف‌خوار از خانواده درازپایان است که در استرالیا و گینه نو زندگی می‌کند. در استرالیا، 53 نوع كانگورو از اندازه یك موش تا اندازه یك انسان وجود دارد. کانگورو می‌تواند به کمک پاهایش پرش‌های بلندی انجام دهد. طول این پرشها به سه متر هم می‌رسد. دم کانگوروها بلند و عضلانی است. نوع ماده دارای کیسه ایست که نوزاد کانگورو پس از به دنیا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شیر مادر تغذیه می‌کند تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه شود. نوزاد كانگورو بسیار كوچك و شبیه دانه لوبیا است. بچه كانگورو بعد از به دنیا آمدن، به شكم مادرش می ‌چسبد. آن وقت خودش را در مدت 3 دقیقه بالا می‌كشد و به كیسه شكم مادرش می‌رساند. او در آنجا شیر می‌خورد. نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثه‌ای بسیار کوچک دارد که قطر آن از دو سانتیمتر بیشتر نمی‌شود . پاهای عقب كانگوروها بسیار بزرگتر از دستهای آنهاست. دم قوی آنها باعث می‌شود كه بتوانند خودشان را نگه دارند و زمین نخورند. كانگوروها در طول روز كه هوا گرم است، ‌استراحت می‌كنند و در شب‌ها حركت می‌كنند. آنها مدت زیادی برای حمام كردن در آب می‌مانند. كانگوروها خودشان را با پنج انگشت پنجه ‌شان تمیز می‌كنند. عمر آنها تقریباً 15 سال است. بدود . این حیوان…