فواید و خواص دارویی یوکا

رگهای یوکا بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز می‌باشد. با حذف جوانه انتهایی، گیاه دو یا سه شاخه خواهد شد. این گیاه به آبیاری کمتری نیازمند است. ساقه گل دهنده هر چند سال یکبار نمودار شده و گلهای سفید و کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله‌ای کوچک و واژگون ظاهر می‌شوند ولی در آپارتمان به گل می‌نشیند. به نور کافی احتیاج دارد. از نور وسط روز به خصوص از پشت شیشه بیزار است و ۵-۴ هفته در سایه مقاومت می‌نماید. درجه حرارت مطلوب در زمستان دمای ۱۶-۱۰درجه سانتیگراد و در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق و در بالکن است.در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر ده روز یکبار آبیاری کافی است.در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر ماه یکبار غبار پاشی توصیه می‌گردد.نیاز چندانی به کود ندارد ولی در بهار و تابستان گلدان را با نصف میزان توصیه شده از طرف فروشنده کوددهی نمایید.خاک لیمونی مناسب‌ترین محیط برای رشد ریشه برای یوکا است.در ۴ سال اول رشد احتیاج به تعویض گلدان سالیانه دارد ولی با گذشت سه سال تعویض خاکهای سطحی آن با خاک نور کافی به نظر می‌رسد. در هنگام تعویض گلدان توجه نمایید که خاک کاملا پرس شود.جهت تمییز نمودن برگها از پارچه و یا اسفنج مرطوب استفاده نمایید. از مواد براق کننده شیمیایی استفاده ننمایید.…