گفتگو با محسن کیایی؛ ستاره فیلم عصر یخبندان/سی و سومین جشنواره فیلم فجر

محسن کیایی یکی از بازیگران اصلی فیلم عصر یخبندان است که تا امروز از بهترین فیلم های جشنواره بوده است.

به همین بهانه گفت و گوی کوتاهی با ایشان ترتیب داده ایم که از شما دعوت می کنیم آن را ببینید.

البته یک گفت و گوی مفصل هم در طبقات بالای برج میلادانجام داده ایم که قول می دهیم به زودی برایتان پخشش کنیم.

این ویدئو را از دست ندهید