بزی با گوش های نیم متری!!

1,621
10 مهر 1394

درازی گوش های بزی در روستای حسن آباد ملکان به بیش از 55 سانتی متر می رسد. گوش های این بز به حدی دراز است که موقع چریدن بیش از 40سانتی متر آن با زمین تماس پیدا کرده و روی زمین کشیده می شود. به گفته صاحب این بز، شیردهی آن نیز بیشتر از سایر بزهاست و روزانه بیش از سه کیلوگرم شیر می دهد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x