تالار عاج تهران

در رابطه با زمان احداث این تالار اطلاعات دقیقی در دست نیست اما براساس منابع موجود تاریخ ساخت تالار عاج به قبل از تالار سلام و تالار آیینه باز می‎گردد. این تالار از بناهای دوره ناصری است که بعدها در زمان ناصرالدین شاه در نمای بیرون آن تغییراتی انجام و ایوان به داخل تالار منتقل شد و نما و پنجره‌های آن‌ را هم‌سطح و قرینه با تالار سلام ساختند. در این تالار ناصرالدین شاه، هدایان پادشاهان و کشورهای خارجی را نگهداری می‎کرد و در زمان پهلوی محل پذیرایی و برپایی مهمانی‎های دربار بود، به همین دلیل در معماری داخلی این تالار تغییراتی صورت گرفت و به نام تالار سفره خانه نامگذاری شد. یک تابلو نقاشی آبرنگ اثر محمود خان ملک الشعرا در کاخ گلستان نگهداری می‌شود که نمای بیرونی تالار عاج را قبل از بازسازی و در سال 1248 هجری شمسی به تصویر کشیده است. با توجه به این تابلو، تالار عاج در نمای بیرونی دارای سه ارسی سه دری بزرگ و ایوانی با شش ستون ظریف و یک راه پله از سمت مغرب بوده است این تالار و حوض خانه ،دهلیز،راهرو،تزیینات نقاشیو گچ بری ،تمامی به شیوه ایرانی و بسیار نزدیك به سبك بناهایدوره زندیه است.در این تالار در زمان ناصر الدین شاه ،هدایای پادشاهان دولت های خارجی نگه داری می شدو در زمان پهلوی محل پذیرایی و بر پایی مهمانی…