تالار سلام كاخ گلستان تهران

424
10 مهر 1394

در سمت غرب تالار آینه، تالار سلام(تالار موزه) احداث شده است. فکر ایجاد موزه پس از نخستین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1290 ه ق در ذهن او شکل گرفت. از این رو پس از بازگشت به ایران دستور تخریب عمارت خروجی را صادر کرد و به جای آن ساختمان گلستان جدید، شامل تالار آینه و اتاق موزه ساخته شد. در اوایل تاسیس اتاق موزه علاوه بر نمایش آثار هنری ایران و اروپا و هدایایی که سلاطین کشورهای خارج برای شاهان ایران فرستاده بودند و اسلحه، زره شاهان سابق، آثار تاریخی، تابلو ها، گلدان ها و چلچراغ ها، ساعت ها، مجسمه ها و ... قسمت اعظم جواهرات پیاده و اشیا وصله های جواهرنشان نیز در این تالار در معرض تماشا گداشته بود. پس از سرقت سال 1309 ه ق از جواهرات تخت طاووس و نیز واقعه تحریم تنباکو که در جریان آن مردم برای دادخواهی به داخل ارگ ریختند، ناصرالدین شاه بیمناک شد و سرداب محکمی را در عمارت خوابگاه بنا کرد و جواهرات را به آنجا منتقل ساخت. پس از انتقال تخت طاووس و و تخت نادری و نیز صندلی مرصع محمد شاه از تالار به اتاق موزه، مراسم سلام های خاص و رسمی در این تالار برگزار می شد. این امر موجب نامگذاری تالار به نام تالار سلام شد. در سال 1345 به سبب برگزاری مراسم تاجگذاری در این تالار ، ساختمان ان تعمیر و موزه آرایی آن به طور کلی دگرگون شد و…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x