حمام ورده

در حمام ورده می توان مشاهده کرد که تمام این حمام از مصالح بومی ساخته شده است، این حمام اکنون در دست مرمت می باشد تا به شکل سابق خود در آمده است این مرمت در چند فاز انجام خواهد شد، فاز اول جمع آوری زباله های داخل این حمام بود که به مرور زمان در این حمام جمع شده بود، در مرحله بعد مرمت کاری دیوار ها بند کشی شده و در فاز های بعدی نیز سعی می شود که مرمت این حمام تمام شود تا بتوان از آن استفاده فرهنگی نمود. از بخش های مختلف این حمام می توان به ورودی، رختکن، آتش خانه و نظافت خانه اشاره کرد. برخی معتقدند که در قدیم این حمام با سنگ و ساروج ساخته شده است که با آهک آن را روکش و سفید کرده اند. بنای این حمام به دوران صفویه باز می گردد و تا دوره قاجار نیز از آن استفاده شده است.