بازار حلبی سازها

راسته بازار آهنگران همدان که اکنون بازار حلبی سازها شده است از جمله بازارهای سنتی است راسته حلبی سازها پیش از این مقابل بازار کنونی و در کنار بازار مرکزی همدان بوده که بدلیل سر و صدای خاص این حرفه بازماندگان این صنف را به یکی از راسته های بازار آهنگران کوچ دادهاند و هم اکنون راسته بازار حلبی ساز خانه با حفظ نام خود بازارفروش همه گونه محصولات بهداشتی آرایشی خرازی پارچه و پوشاک داخلی و خارجی شده است حلبی سازها در کنار آهنگرها در کار ساخت همه گونه وسیله قدیمی و جدید هستند . استاد زمانی که سالها برای مردم شهر وروستا های همدان آب پاش سماور و منقل کرسی ساخته هم اکنون کار را به یکی از فرزندان سپرده است برای ما بسیاری از وسیله ها و ابزاری که او و فرزندش ساخته اند ناشناخته اند بسیاری از این اجناس که برای گردشگران به اندازه صنایع دستی جذابیت دارد روزگاری از لوازم ضرور در هر خانه شهری و روستایی بودند .در واقع این یک کارگاه تولیدی لوازم خانگی و فروشگاه جهیزیه عروس بوده است جهازی که در آن در پلاستیک بکار رفته نه با برق و موتور کار می کند . حلبی سازهای دیگر به کارگاه های کوچک صنعتی شبیه هستند کارشان تولید انبوه یک کالا به شکل صنعتی است از عمده ترین تفاوت کار آنها با استاد زمانی داشتن خط تولید و داشتن افرادی با تخصص…