سوغاتی های شهرستان طالقان

سوغاتی طالقان در فصل بهار ریواس کوهی و قارچ کوهی می باشد. یکی از معروف ترین سوغاتی های طالقان عسل طالقان می باشد. انواع عسل های طالقان: عسل آویشن، عسل چهار گیاه، عسل گون، می باشد که هر کدام از این عسل ها مربوط به فصل خاصی از سال می باشد. یکی از عسل های طالقان که به بهترین نوع عسل این منطقه معروف است عسل رس بسته می باشد. از لبنیات این منطقه که از آن ها بعنوان سوغاتی نیز استفاده می شود می توان به ماست گوسفندی، ماست چکیده موسیر دار، ماست گاوی، دوغ محلی طالقان، روغن حیوانی و همچنین به انواع لواشک ها و آلو های ترش و شیرین این منطقه اشاره کرد.