علامه ابوالحسن شعرانی

علامه ابوالحسن شعرانی در سال 1279 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد .ایشان بنا به توصیه پدرشان علم آموزی را با آموختن قرآن آغاز کرد . علامه ابوالحسن شعرانی در حوزه های علمیه تهران و قم تحصیل نموده و برای تکمیل علوم خویش به حوزه علمیه نجف اشرف هجرت کردند و در آنجا از محضر اساتیدی همچون آیت ... حکیم محقق ، حائری و سید ابوتراب خوانساری بهره ها بردند . ایشان قلم توانایی در ادبیات فارسی داشتند و به زبانهای انگلیسی ، فرانسوی ، عبری و ترکی مسلط بودند . ایشان کتاب مستقلی را تالیف نکردند ولی در حاشیه نویسی و ترجمه متبحر بودند . ایشان کتاب هیئت فلاماریون و نیز کتاب نفس المفهوم شیخ عباس قمی را ترجمه کردند . سرانجام علامه ابوالحسن شعرانی در سال 1353 هجری شمسی و در 73 سالگی دارفانی را وداع گفته و در شهر ری به خاک سپرده شد .