معادله و حل معادله

مهندس رضا باغدار مدیر سایت www.baghdar.com به آموزش حل معادله به زبان ساده می پردازد.

فیلمحل معادلهمعادلهرضا باغدارریاضی هفتمریاضی هشتم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x