مستند قلعه شوش (انگلیسی)

قلعهٔ شوش یکی از قلعه‌های مربوط به سلسلهٔ هخامنشیان است که در شوش در نزدیکی آرامگاه دانیال نبی و برروی تپه‌ای قرار گرفته‌است. این قلعه توسط داریوش اول ساخته شده و به‌عنوان قلعهٔ زمستانی پادشاهان هخامنشی مورداستفاده قرار می‌گرفته‌است. در پیرامون این قلعه مجسمه‌هایی شیرمانند که سر و بال‌های عقابی‌شکل دارد و نیز دیوارهایی قدیمی وجود دارد.همچنین قسمت هایی از قلعه توسط ژاک دمورگان فرانسوی برای سکونت باستان‌شناسان فرانسوی بناشده‌است. از مهم‌ترین آثار بدست آمده از این تپه‌ها، می‌توان به مجمسهٔ معروف ملکه ناپیر اسوستون، لیوان مشهور سفالی شوش به رنگ نخودی و نقش بزکوهی و قانون حمورابی اشاره کرد. این قلعه دارای نقشه‌ای قرون‌وسطایی است و توسط فرانسویها با استفاده از نیروی کار ایرانی و نظارت خاندان فیلی که امنیت ساخت را بر عهده داشتند و حاج مصطفی دزفولی ساخته شده است. ساخت قلعه با استفاده از آجرهای کاخ داریوش هخامنشی (کاخ آپادانای شوش) و تعدادی از آجرهای منقوش به خط میخی چغازنبیل که ناشی از تخریب قسمتهایی از این بناها بوده انجام شده است. نقشهٔ قلعه ذوزنقه‌شکل است، که قاعدهٔ کوچک آن در سمت شمال واقع شده و دور تا دور آن را راهرویی احاطه کرده و چند ردیف اتاق به سمت حیاط، بر گِرد آن قرار گرفته‌است.…