روشی ساده برای حل معادلات کسری

مهندس رضا باغدار مدیر سایت www.baghdar.com در ادامه مجموعه آموزش جبر از متوسطه اول، روش ساده ای برای حل معادله های کسری می پردازد. حل معادله های کسری از مباحث مهم تیزهوشانی برای دانش آموزان ابتدایی و از سوالات دشوار مبحث معادله برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم و نهم است،