خانه تاریخی حاج ناصر

در شهر سمنان خانه های تاریخی متعددی از جمله تدین، کلانتر، ادب، منشی الاطباء، رنجبران، حاجیان، حاج ناصر ، نائب الصدر و ... وجود دارد که بخش مهمی از بافت تاریخی این شهر را تشکیل داده اند.تعدادی از این خانه ها با وجود گذر زمان همچنان شکل ظاهر و استحکام خود را حفظ کرده اند و تعدادی نیاز به مرمت و احیا دارند. این خانه ها بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم سمنان را تشکیل می دهند و نماد و یادگار مناسبی از معماری اصیل و بومی این منطقه هستند.خانه تاریخی ˈحاج ناصرˈ متعلق به دوره زندیه و قاجاریه است. این خانه در محله کهن دژ سمنان واقع شده و به دلیل موقعیت خوب و دسترسی آسان از دو خیابان اصلی در محدوده بافت تاریخی، دارا بودن منظر شهری خوب به علت وجود بادگیر و ... حائز اهمیت است.