تصویر های سه بعدی 3d

دنیای تصاویر سه بعدی از زمانی که اولین شهر فرنگ سه بعدی دنیا برای تماشای عکس های ثابت ساخته شد و نحوه ی تولید این تصاویر به جهانیان معرفی شد سرگذشت بسیار پر فراز و نشیبی دارد. ما برای اینکه بتوانیم از فیلم ها و سریال ها و بازی های سه بعدی لذت ببریم عینک های مخصوصی به چشم می زنیم و از ابزار خاصی هم کمک می گیریم. علم تصویر سازی سه بعدی در واقع اشاره ی مستقیم به قدرت چشم و مغز انسان است آن هم در خلق یک اثر در سه جهت جغرافیایی چشم های انسان تقریبا بین 50 تا 75 میلیمتر با هم فاصله دارند و همین فاصله باعث می شود که ما دو نمای مختلف یک شیء ثابت را در یک زمان مشاهده می کنیم و به همین تفاوت به ظاهر کوچک هم تحت تأثیر پردازش سریع مغز قرار می گیرد و تصویر سه بعدی ایجاد می شود امروزه فناوری های سه بعدی مدرن با اتکاء بر این ویژگی ها و به دنبال بازسازی و اجرای مشابه آن ساخته شده اند اغلب عینک ها و ابزار هایی که راجب آن صحبت می کنیم همه برای آن طراحی شده اند که به چشم و مغز ما به قبولانند که در حال دریافت که در حال دریافت دو نمای متفاوت از یک تصویر واحد هستیم و مغز انسان هم به طور خود کار همه ی زوایا و فاصله ها را در روی این تصاویر منطبق می کند لازم است که بگوییم که صنعت فیلم یکی از پیشتازان استفاده از فناوری سه بعدی است و به طور کلی…