سامانه موقعیت یاب جهانی چیست؟

سامانه موقعیت یاب جهانی یا همان جی پی اس منحصر به فرد ترین و کاملترین سامانه ناوبری ماهوار ه ای است که به کمک این فناوری میشود با استفاده از گیرنده های ارزان و در دسترس در هر کجای کره خاکی موقعیت مکانی سرعت و مسیر حرکت را تعیین کند درحال حاضر این سامانه شامل 24 ماهواره جی پی اس است که در 6 مدار میانی در اطراف زمین مستقرند این ماهواره ها در هر لحظه امواج حامل اطلاعات مکانیابی را به زمین مخابره میکنند این 24 ماهواره جی پی اس در مدار هایی به فاصله 24000 مایل از سطح دریا و با سرعت 7000 مایل بر ساعت به دور زمین در حال گردش هستند هر ماهواره دقیقا طی 24 ساعت یک دور کامل به دور زمین میچرخد این ماهواره ها نیروی خودشان را از خورشید تامین میکنند وباطری هایی هم برای زمان خورشید گرفتگی و یا مواقعی که در سایه زمین حرکت میکنند همراهشان دارند گیرنده های جی پی اس : همانطور که گفتیم در این سامانه ماهواره ها در مداراتی دقیق هر روز دو بار دور زمین گردش میکنند و اطلاعاتی را به زمین مخابره میکنند گیرنده های جی گی اس این اطلاعات را دریافت میکنند و با انجام محاسبات هندسی محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه میکنند در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه میکنند و از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده…