پیشرفت های تکنولوژی نانو

طی نیم قرن گذشته شاهد پیشرفت های عظیمی در زمینه های مختلف علمی در کشور بوده ایم . فناوری نانو نیز یکی از این علوم است که با طبیعت فرا رشته ای خود در آینده در برگیرنده همه فناوری های امروزی خواهد بود. آزمایشگاه مغناطیس در دانشگاه بیرجند نیز به عنوان قطب آزمایشگاهی فناوری نانو در شرق کشور یکی از آزمایشگاه های مطرح در زمینه نانو به شمار می رود . دانشجویان دانشگاه بیرجند با انجام فعالیت های علمی پژوهشی بر روی این فناوری ، موفقیت های زیادی را در این زمینه کسب کرده اند . گفتنی است نانو یک دانش میان رشته ای است و به رشته هایی چون پزشکی ، زیست شناسی ، فیزیک ، شیمی ، مکانیک و برق مرتبط است .