بیوگرافی حسن دایمی

296
10 مهر 1394

حسن دائمی پیر مردی 76 ساله 33 هزار کیلومتر را در جاده های ایران رکاب زده وی در زمینه تلاش ورزشی 100 مدال رنگارنگ کشوری را کسب کرده است و این مدال ها را بخاطر ارادت به امام رضا(ع) به موزه ایشان هدیه کرده است وی تاکنون با دوچرخه اش همه شهر های ایران را زیر پا گذاشته و خاطرات او در کتابی بنام مرد جاده های ایران نگاشته شده است

ورزشیورزشمدال اورقهرمانحسن دامی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x