خانه تاریخی حاج حشمت

براساس کتابهای تاریخی و گفته معماران و فرم معماری، این بنا متعلق به دوره قاجاراست و ازآنجایی که مالک اصلی آن حاج حشمت خان پیوندی (حاکم وقت منطقه) بوده، به همین جهت به خانه حاج حشمت معروف شده است.خانه اصلی حشمت اللشکر(حشمت بزرگ)، که به دست حاج معمارباشی سمنانی ساخته شده شامل چهار منزل مسکونی، دارالحکومه، باغ، حمام و مدرسه بوده که اکنون دو خانه آن باقی مانده است.بادگیرهای دوقلو بر فراز این بنا با تزئیناتی ناب، از نمادهای شهر سرخه است.این خانه در 20 کیلومتری سمنان و در شهر سرخه قرار دارد و تنها خانه تاریخی دو بادگیره استان سمنان می باشد.روزنه های این بادگیرها به اشکال هندسی بسیار زیبایی طراحی و تزیین شده است.درب ورودی این بنا در حدود نیم متر پایین تر از سطح کوچه قرار گرفته است.ایوان این خانه ساده با ستون هایی از چوب و طاق کوچکی در میانه ساخته شده است.دیوار جنوبی این بنا در سال های اخیر از بین رفته و به شکل بسیار ابتدایی و ناشیانه بازسازی شده است.