بادگیر کاروانسرای عقدا

كاروانسرای 4 ایوانی عقدا ، تماما از آجر ساخته شده و ورودی آن از ضلع جنوبی است . در ضلع ورودی كاروانسرای عقدا 14 صفه بیرونی وجود دارد . در قسمت بیرونی ضلع غربی نیز 16 صفه موجود است كه در كنار صفه های بیرونی نظیر اندرونی ، مالبند جهت بستن افسار حیوانات مهیا گردیده است. شاخص ترین بادگیر شهر عقدا ، بادگیر كاروانسرای آن است كه با توجه به ارتفاع زیاد و كشیدگی آن به عنوان شاخص میانه راهی نیز مورد استفاده كاروانیان قرار می گرفته است . تمام بادگیرهای شهر عقدا دارای ارتفاع کم و یک طرفه می باشند. ولی بادگیر کاروانسرای عقدا به دلیل کاربردهایی که داشت هم چند جهته بوده و نیز دارای ارتفاع بلندی می باشد. این کاروانسرا هم برای راهنمایی کاروانیان مورد استفاده قرار می گرفته است و هم باد مطبوع را به پایین انتقال می داده است.