مشتاقیه سه گنبدان کرمان

گنبد مشتاقیه که به سه گنبدان نیز شهرت دارد، از آثار دوران قاجار در شهر کرمان است که در گذشته در جوار قبرستان کهنه و خارج از حصار شهر قرار داشته است. این محوطه ابتدا مزار میرزاحسین‌خان جد اعلای سادات معروف به میرحسینی راینی بوده است. مشتاق در سال ۱۲۰۶هجری قمری به جرم آن‌که قرآن را با نوای سه‌تار می‌خواند، سنگسار شد و نعش او را در کنار مقبره میرزا حسین خان دفن کردند که اینک این مزار معروف به مشتاقیه است. سه گنبد در سال ۱۲۶۰ قمری بر روی قبور مشتاق علی شاه، شیخ اسماعیل و کوثرعلیشاه بنا گردید. آثار تزئینی مجموعه مشتاقیه که در قرن اخیر ساخته شده است شامل کاشی‌کاری، نقاشی، گچبری، کاربندی و مقرنس می‌باشد در میدان مشتاقیه یا مشتاق شهر کرمان، بنای باصفایی‌ هست به نام مشتاقیه که به سه گنبد هم معروف است؛ جایی که میرزا محمد تربتی مشهور به مشتاق علیشاه دفن شده. درباره مشتاق، روایت‌هایی وجود دارد که برای بعضی از آنها سند چندان مشخصی وجود ندارد. گفته شده او که خوش سیما و خوش صدا بوده سیم چهارمی به ساز سه‌تار افزوده که به «سیم مشتاق» شناخته می‌شود. درباره این سیم و نوآوری مشتاق، در میدان مشتاقیه یا مشتاق شهر کرمان، بنای باصفایی‌ هست به نام مشتاقیه که به سه گنبد هم معروف است؛ جایی که میرزا محمد تربتی مشهور به…