تغذیه گوسفندان داشتی

گله های داشتی به گله های می گویند که میش ها و یا گوسفند های که به عنوان تولید بر و تولید شیر و تولید گوشت و پشم از آنها استفاده می شود. در دوران شیردهی و بارداری گله های داشتی باید دامداران نکاتی را رعایت کنند از قبیل جیره ی غذای که باید با دامهای دیگر متفاوت باشد . تغذیه در دوران بارداری باید شامل یونجه – کاه – سبوس- ذرت و ... باشد. موادی که برای تغذیه دامهای داشتی استفاده می شود باید فاقد کپک زدگی باشد زیرا موادی که کپک زده هستند دارای قارچ افلاتوکسین می باشند. اگر این قارج در زمان بارداری وارد بدن دام شود باعث سقط جنین می شود و اگر در زمان شیردهی وارد بدن دام شود اگر شیر این دام استفاده شود وارد بدن انسان شده و بیماریهای گوناگون در انسان بوجود می آورد که یکی ازاین بیماریها پروستات می باشد. در مرحله قبل از جفتگیری احتیاجات میشهای داشتی را میتوان فقط از مرتع تأمین كرد و معمولاً در این دوره میشها لاغر به نظر می‌رسند. بهبود وضعیت غذایی میشها در مرحله قبل از جفت‌گیری (فلاشینگ) باعث افزایش میزان تخمك اندازی، جلوافتادن فصل جفت‌گیری، طولانی شدن دورة فحلی، افزایش بره‌زایی و دوقلوزایی و همچنین كاهش تعداد میشهای قصر (غیر آبستن) می‌گردد. تغذیة متعادل در دوره جفت‌گیری به دلیل تأثیر مهمی بر نسبت آبستنی و بره‌زایی…