تولید انجیر دیم

شهرستان استهبان با دارا بودن دو میلیون دویست هزار اصله درخت انجیر دیم در سطح بیست و دو هزار هكتار ,اولین و مهمترین منطقه انجیر خیز ایران و جهان محسوب می شود . درحال حاضر تولید انجیر دیم در این منطقه بیست هزار تن می باشد كه بدین ترتیب بالاترین رقم تولید این نوع انجیر در جهان به شمار می رود . از لحاظ نوع انجیر و كیفیت ,انجیر استهبان در جهان بی نظیر است و به همین دلیل یكی از اقلام مهم صادرات در زمینه خشكبار انجیر استهبان می باشد. انجیر ( Ficus carica ) گیاهی از خانواده Moraceae كه گلهای نر و ماده آن جدا از هم و بصورت فشرده در روی قسمت داخلی محور گل آذین واقع شده اند. از نظر گیاهشناسی انجیر میوه مركب است یعنی مجموعه ای از میوه های كوچك خشك كه در سطح داخلی یك نهنج آبدار گوشتی قرار گرفته اند ، میوه انجیر یكی از میوه های بهشتی است كه مسلمانان برای این گیاه احترام و ارزش خاصی قائل هستند و در قرآن كریم در ابتدای سوره مباركه تین به این گیاه قسم یاد شده است . درخت انجیر از گیاهان خزان دار نیمه گرمسیری است كه زمستانهای ملایم همراه با بارندگیهای پراكنده و تابستانهای گرم را ترجیح می دهد ، ویژگیهای خاص درخت انجیر و مقاومت آن در مقابل بعضی عوامل نامساعد محیطی مخصوصاً شوری خاك باعث شده كه این درخت با ارزش به طیف وسیعی از شرایط آب و هوائی…