مفتی عربستان: نمایش فیلم «محمد رسول الله ص» شرعاً جایز نیست!

شیخ عبدالعزیز آل الشیخ نمایش فیلم محمد رسول الله را شرعا غیر مجاز دانست و این فیلم را فیلمی مجوسی و اسلام ستیزانه توصیف کرد.

هنریفیلم محمدرسوال الاههفستیوالمفتی عربستاننمابش فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x