مفتی عربستان: نمایش فیلم «محمد رسول الله ص» شرعاً جایز نیست!

شیخ عبدالعزیز آل الشیخ نمایش فیلم محمد رسول الله را شرعا غیر مجاز دانست و این فیلم را فیلمی مجوسی و اسلام ستیزانه توصیف کرد.