سوسک بمب افکن

نوعی سوسک بنام سوسک بومبودیا یا سوسک بمب افکن وجود دارد زمانی که صحبت از استراتژی دفاعی در دنیای حشرات به میان می آید هیچ موجودی به گرد پای سوسک بمب افکن نمی رسد .سوسک دارای سلاحی دفاعی اثر بخشی میباشد که این سلاح نوعی زهر است که از غده ی زیر شکمی ترشح میگردد.پاشیده شدن سم تا پانصد بار درثانیه میرسد و دارای اثر فوری میباشد . این سوسک از خود مایعی اسپری می کند که دمایی حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد ایجاد می کند که این خود برای دفع دشمنان سلاحی بالقوه می باشد . برای تولید بمب این حشره از دو ماده پروکسید هیدروژن و هیدروکینون استفاده می کند که ترکیب این دو ماده برای حشرات بسیار خطرناک می باشند اما جالب این جاست که به خود این حشره هیچ آسیبی وارد نمی کند زیرا دو غده در انتهای بدن این موجود وجود دارد که این دو ماده را از یک دیگر جدا نگه می دارد و مانع از ترکیب آنها می شود .