بیماری واریس چگونه است؟

که از ریشه لاتین Varix به معنای پیچ خورده گرفته شده، به گشاد شدن سیاهرگ‌ها گفته می‌شود. واریس، شایعترین بیماری عروقی انسان است که حدود 20-10? جمعیت را مبتلا می‌کند. سیاهرگ‌های واریسی به صورت رگ‌های دراز، گشادشده و پرپیچ‌وخم و غالباً در سطوح درونی اندام تحتانی دیده می‌شوند. بیشترین میزان شیوع واریس در زنان بین سن 40-49 سالگی برآورد شده‌است. وریدهاى متورم واریسى و تارعنكبوتى بسیار شایع هستند. بیش از 40 درصد زنان بالاى 50 سال به این بیمارى دچارند. عوامل این بیمارى شامل موارد زیر است: سابقه خانوادگی: به نظر مى رسد كه تمایل به این بیمارى به ویژه در سنین جوانى، در میان برخى خانواده ها بیشتر باشد. برخى زنان با دریچه هاى وریدى با كارایى پایین تر و یا دیواره هاى عروقى ضعیف تر به دنیا مى آیند. ایستادن به مدت طولانى: یك بررسى در مورد كارگران دانماركى در دسامبر 2005 نشان داد زنانى كه 75 درصد مدت زمان کار خود را به حالت ایستاده و یا در حال راه رفتن گذرانده بودند، تقریباً دو برابر زنانى كه مدت زمان كمترى بر روى پاهایشان ایستاده بودند، نیاز به درمان واریس پیدا کردند. پژوهشگران تخمین مى زنند ایستادن هاى طولانى مدت دلیل بیش از 20 درصد موارد پیدایش واریس در بزرگسالان است. سن: خطر واریس با افزایش سن زیادتر مى شود. رگ هاى خونى و…